Từ 6/4, 6,3 triệu công chức, viên chức sẽ được tăng lương

Từ 6.4, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống sẽ được tăng lương thêm 8%.

 
 
tu 64 63 trieu cong chuc vien chuc se duoc tang luong
Từ 6/4/2015 cán bộ công nhân viên chức có hệ số dưới 2.34 được tăng lương
Cụ thể lương tăng thêm được tính như sau: Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh  x  Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng  x  8%.
 
Tiền lương tăng thêm không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tính các loại phụ cấp lương.
 
Trước đó, ngày 10.11, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung dành 11 nghìn tỷ đồng để tăng lương cho các đối tượng hưu trí, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống).
 
Điều chỉnh này giúp cải thiện thu nhập cho khoảng 6,3 triệu người, trong đó đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo là gần 5 triệu người, chiếm khoảng 2/3 tổng số đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách Nhà nước.
 
Người có hệ số lương thấp (từ 2,34 trở xuống) được tăng lương thêm 8% bao gồm 11 đối tượng sau:
 
Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
 
Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.
 
Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
 
Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù.
 
Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; viên chức làm việc trong trạm y tế xã.
 
Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân.
 
Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

>>Xem thêm:

 

Loading...

Advertisement
Advertisement