Thuốc chữa viêm dạ dày

Tham khảo một số thuốc chữa viêm dạ dày:

- Fish Oil

- Flagyl

- Nexium

- Omeprazole

- Pepcid

- Prevacid

- Prilosec

- Protonix

- Reglan

- Remicade

- Zantac

- Zegerid

(Theo Webmd.com)

Tổng quan Viêm dạ dày Triệu chứng & phân loại Viêm dạ dày Chẩn đoán & xét nghiệm Viêm dạ dày Điều trị & chăm sóc Viêm dạ dày Giải đáp của bác sỹ Viêm dạ dày Kinh nghiệm cộng đồng Viêm dạ dày Xem thêm bệnh khác
Tags:

Loading...

Advertisement
Advertisement