Thử tài thám tử: Người mù đã làm cách nào để uống đúng 2 viên thuốc có màu khác nhau?

Một người mù ở một mình trên hòn đảo hoang. Anh ấy có hai viên thuốc xanh và hai viên thuốc đỏ, và cần uống một viên xanh và một đỏ nếu không sẽ chết. Hỏi anh mù đã làm thế nào?

Một người mù ở một mình trên hòn đảo hoang.

Anh ấy có 2 viên thuốc xanh và 2 viên thuốc đỏ.

Cần uống 1 viên xanh và 1 viên đỏ nếu không sẽ chết.

Hỏi anh mù đã làm thế nào?

 Đáp án: Mỗi viên cắn một nửa.

Loading...

Advertisement
Advertisement