Thế giới công nhận Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam

Sau rất nhiều nổ lực cung cấp bằng chứng của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cộng đồng mạng... Google Earth chính thức xác nhận Trường Sa, Hoàng Sa thuộc Việt Nam.

 
Phầm mềm Google Earth đã cập nhật thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam (Paracel islands belong to Vietnam). Trước đây trong phiên bản đầu tiên, Google Earth đã ghi 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc. Thông tin này làm các nhà khoa học, trong nước và quốc tế phản đối và đưa ra những bằng chứng buộc Google thay đổi trong bản cập nhật mới nhất!
 
 
Bản đồ Google thể hiện Quần đảo Hoàng Sa (Paracel) thuộc nước Việt Nam
 
QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA THUỘC VIỆT NAM
 
PARACEL ISLANDS & SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM ..
 
西沙群島和南沙群島屬於越南
 
(Phiên âm câu chữ Hán:Tây Sa quần đảo và Nam Sa quần đảo thuộc về Việt Nam)
 
Điều này cho thấy chân lý Hoàng Sa là của chúng ta đã được Thế Giới Google (Google Earth) công nhận.
 
Theo Kiến thức

Loading...

Advertisement
Advertisement