Tưởng chừng cô đơn chỉ là cảm giác nhất thời của con người nhưng nó lại có nhiều sự thật bất ngờ.

Tưởng chừng cô đơn chỉ là cảm giác nhất thời của con người nhưng nó lại có nhiều sự thật bất ngờ.

Ước tính hơn 40% dân số sẽ chịu nỗi đau thống khổ của sự cô đơn trong suốt cuộc đời của họ. Song, cho dù cô đơn có phổ biến như thế nào thì chỉ có một số người là nhận thức được đầy đủ những ảnh hưởng mạnh mẽ mà nó tác động lên chúng ta. Sau đây là 10 sự thật bất ngờ về cô đơn sẽ khiến bạn thay đổi cách nhìn về tình trạng tâm lý vừa rất phổ biến nhưng đồng thời cũng gây thiệt hại đáng kể.

Kết nối cùng Tinchieu.com