Dân tộc nào thông minh nhất thế giới?

Theo biểu đồ công bố IQ toàn thế giới cho thấy phần lớn IQ nằm từ giữa 90 và 109 là trí thông minh trung bình của nhân loại. Trong đó Việt Nam đứng thứ 94.

Chỉ số thông minh nhất ở Mỹ
 
Ở nước Mỹ, chỉ số Thông Minh IQ cao nhất là người Do Thái Ashkenazi với chỉ số thông minh là 108-113, xếp thứ Hai là người Ấn Độ với chỉ số thông minh là 102 +, xếp hạng Ba là người da trắng hay người Mỹ Trắng với chỉ số thông minh là 100
 
Bảng chỉ số thông minh của các dân tộc trên thế giới
 
Chỉ số Thông Minh của người Israel
 
Ở Israel thì chỉ số thông minh trung bình là 95, nhưng dân tộc Do Thái Ashkenazi có chỉ số thông minh là 103, còn các nhóm dân tộc người Do Thái khác có chỉ số thông minh trung bình là 91, người Ả Rập ở Israel có chỉ số thông minh là 86, và người Do Thái Da Đen có chỉ số thông minh là 65 ( Ethiopian Jew )
 
 
Chỉ Số Thông Minh của người Á Đông
 
Chỉ số thông minh trung bình của người Trung Quốc và người Nhật Bản và người Hàn Quốc là 105. Còn chỉ số thông minh của người Mông Cổ là 101. Người Trung Hoa ở Singapore và Dân Hong Kong có chỉ số thông minh là 108. Trong khi đó chỉ số thông minh của người Việt Nam là 94, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á .
 
 
Chỉ Số Thông Minh của người Châu Úc
 
Chỉ số thông minh trung bình của người Úc  là 98 và chỉ số thông minh của người New Zealand  là 99. Còn chỉ số thông minh của thổ dân châu Úc là 62.
 

Loading...

Advertisement
Advertisement