Bài toán que diêm phát hiện khả năng toán học của bạn

Hãy dịch chuyển một que diêm để phép toán trở thành đúng. Nếu bạn có thể giải bài toán dưới 10 giây bạn có khả năng toán học thiên bẩm.

Bài toán:  Chỉ được phép dịch chuyển 1 que diêm để trở thành phép toán đúng.
 
 
Hai cách giải đúng cho bài toán này:
 
Cách 1: Di chuyển một que ở số 6 để tạo thành số 0. Khi đó, phương trình đúng là 0 + 4 = 4.
 
 
Cách 2: Di chuyển một que ở dấu cộng sang số 6 để tạo thành số 8 và dấu trừ. Khi đó, phương trình đúng là 8 - 4 = 4
 
Bạn hoàn thành bài toán trong bao nhiêu thời gian?

Loading...

Advertisement
Advertisement