Tin tức cập nhật buổi chiều

Bài toán di chuyển bao nhiêu xe trắng để xe xanh ra khỏi chuồng

( Giới trẻ ) - Phải di chuyển bao nhiêu xe trắng thì ô tô xanh (đi thẳng) mới ra khỏi chuồng được các bạn?

Trước hết hãy quan sát hình ảnh: Có 12 chiếc xe trắng, được xếp như trên hình. Để chiếc xe xanh có thể ra khỏi chuồng bạn cần di chuyển ít nhất bao nhiêu chiếc xe và những xe nào?
 
 
Đáp án:
 
Cần di chuyển 5 xe : 5 2 4 10 7
Sưu tầm
 

Loading...