9 câu hỏi để biết bạn có thuộc 0.01% nhóm những người thiên tài trên trái đất

Chỉ có 0.01% số người trên trái đất có thể trả lời đúng 9 câu hỏi sau đây bởi vì họ dùng hơn 10% công năng của bộ não.

Câu 1: Hình tam giác nào lớn hơn?

A. Hình bên trái

B. Hình bên phải

C. 2 hình bằng nhau

tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
 

Câu 2: Hình tam giác nào nhỏ hơn?

A. Hình bên trái

B. Hình bên phải

C. 2 hình bằng nhau

tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
 

Câu 3: Có bao nhiêu màu tím trong hình?

A. Trên 10 màu

B. Dưới 10 màu

 

tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta

 

Câu 4: Màu nào tối hơn?

A. Màu bên trái

B. Màu bên phải

tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
 

Câu 5: Chọn màu điền tiếp vào ô trống?

tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
 
tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
A
tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
B
tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
C

Câu 6: Chọn màu điền tiếp vào ô trống?

tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
 
tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
A
tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
B
tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
C

Câu 7: Hình nào có diện tích lớn hơn?

A. Hình bên trái

B. Hình bên phải

tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
 

Câu 8: Màu nào sáng hơn?

A. Màu bên trái

B. Màu bên phải

tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
 

Câu 9: Hình nào có chu vi lớn hơn?

A. Hình bên trái

B. Hình bên phải

tra-loi-9-cau-hoi-sau-ban-se-biet-minh-la-thien-ta
 

 

Kiểm tra đáp án

Câu 1: C - Hai hình bằng nhau

Câu 2: C - Hai hình bằng nhau

Câu 3: A - Trên 10 màu

Câu 4: B - Màu bên phải

Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7: A - Hình bên trái

Câu 8: A - Màu bên trái

Câu 9: A - Hình bên trái

Sưu tầm

Loading...

Advertisement
Advertisement